Філософія

Основою філософії Noosphere є теорія Володимира Вернадського, який визначив ноосферу як «сферу людського розуму». Наша мета – застосовувати існуючі знання і плекати нові.

Ноологія

Крок за кроком ми розвиваємо науку ноологію, визначальною особливістю якої є дослідження феномену інтелекту. Ми зацікавлені не лише у вивченні природи думки, її оболонки, генеалогії і механізму виникнення, але і у тому, щоб вивести на якісно новий рівень вчення про інтелектуальні системи і сутність інформації.

«Людина повинна мислити й діяти в новому аспекті, не лише окремої особи, сім’ї або роду, держав або їх союзів, але й у планетарному аспекті».

— В.І. Вернадський

В.І. Вернадський