Наші волонтери

Noosphere стимулює відкриття, використання та поширення наукових знань. В основу волонтерського руху організації покладені дослідницькі та освітні цілі.

 • Джеймі Гайнеман

  Фахівець з інженерії та експериментальної науки. Засновник компанії зі спецефектів M5 Industries. Починаючи з 2003 року ведучий програми MythBusters. Суддя Vernadsky Challenge 2017.

 • Ігор Гомілко

  Доцент кафедри прикладної радіофізики, електроніки та наноматеріалів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Кандидат фізико-математичних наук. Фокус його наукових інтересів направлений на дослідження електронних процесів у неоднорідних структурах та автоматизацію вимірювань за допомогою мікропроцесорної техніки. Ментор лабораторії робототехніки Noosphere Engineering School у Дніпрі.

 • Тетяна Булана

  Доцент кафедри математичного забезпечення електронних обчислювальних машин у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара. Кандидат технічних наук (05.13.06, информационные технологии). Автор 72 наукових публікацій та 2 патентів в сфері ІТ. Ментор Noosphere Engineering School у Дніпрі.

 • Ольга Степанченко

  Доцент кафедри комп’ютерних наук та прикладної математики у Національному університеті водного господарства та природокористування. Кандидат технічних наук з темою дисертації “Математичне моделювання процесів розчинення та вилуговування водорозчинних порід з основ та фундаментів гідротехнічних споруд”. Ментор Noosphere Engineering School у Рівному.

 • Марина Лещенко

  Старший викладач кафедри міжнародної економіки та бізнесу в Черкаському державному технологічному університеті. У 2013 році захистила дисертацію в спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка на тему “Інтеграційні стратегії ТНК на основі розвитку холдингових структур”. Отримала науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю світове господарство і міжнародні економічні відносини. Ментор Noosphere Engineering School у Черкасах.

 • Катерина Молодецька

  Доктор технічних наук, доцент, керівник навчально-наукового центру інформаційних технологій, професор кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем, Поліський національний університет. У 2018 році захистила дисертацію “Методологія побудови системи забезпечення інформаційної безпеки держави у соціальних інтернет-сервісах” та здобула науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю “Інформаційна безпека держави”. Є автором понад 130 наукових праць. Ментор Noosphere Engineering School у Житомирі.

 • Сергій Рудницький

  Кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій проектування в Черкаському державному технологічному університеті. В 2013 році захистив дисертацію та здобув вчений ступінь кандидата технічних наук із спеціальності “Інформаційна безпека держави”. Ментор Noosphere Engineering School у Черкасах.

 • Ніколюк Ольга

  Доктор економічних наук, доцент, заступник керівника навчально-наукового центру інформаційних технологій, професор кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем, Поліський національний університет. У 2017 р. захистила дисертацію та здобула науковий ступінь доктора економічних наук за спеціальністю “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)”. Є автором понад 80 наукових праць. Ментор Noosphere Engineering School у Житомирі.

 • Анастасія Струкуленко

  Кандидат історичних наук, викладач вищої категорії. Завідувач навчальної архівно-музейно-археологічної лабораторії у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара. У 2011 р. захистила дисертацію на тему: “Новобудовні археологічні експедиції 70–90-х років ХХ ст. та їх внесок у дослідження давньої історії північностепової Наддніпрянщини” за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

 • Юрій Лецер

  У 2018 році став кандидатом економічних наук з темою дисертації “Формування комплексної економіко-організаційної моделі підприємств з розробки інформаційних технологій”. У своїх наукових працях описує шаблон бізнес-моделі та когнітивної моделі управління розвитком ІТ-підприємства, надає практичні рекомендації щодо вдосконалення ІТ-галузі України. Учасник Міжнародної науково-практичної конференції Noosphere Scientific School.

 • Антон Сененко

  Кандидат фізико-математичних наук. Завідувач лабораторії фізичної електроніки в Інституті фізики НАН України. Працює у сфері нанотехнологій, вивчаючи зміни властивостей речовин у залежності від їх структур. Учасник проєкту Prometheus – платформи безкоштовних онлайн-курсів від провідних університетів України. Суддя Vernadsky Challenge 2016.

 • Олександр Нестеренко

  Інженер-конструктор і підприємець. Закінчив механіко-машинобудівний факультет КПІ Засновник і CEO бюро розробки хардверних продуктів ARTKB та співзасновник українського стартапу Hushme. Суддя Vernadsky Challenge 2016.

 • Микола Борматенко

  Провідний вчений у сфері IT. У 2015 році здобув ступінь кандидата економічних наук з темою дисертації “Управління підприємством на основі розвитку комунікативних систем та послуг інформатизації”. Брав участь у Міжнародній науково-практичній конференції Noosphere Scientific School.

 • Геннадій Шевченко

  Кандидат технічних наук, керівник наукового відділу“Асоціації Noosphere”. У 1982 році захистив дисертацію на тему “Пошук емпіричних закономірностей в експериментальних даних за допомогою логіко-комбінаторних методів” у Харківському державному технічному університеті радіоелектроніки за спеціальністю 05.13.01 – технічна кібернетика і теорія інформації. Автор понад 100 наукових праць. Брав участь у Міжнародній науково-практичній конференції Noosphere Scientific School.

 • Володимир Білозубенко

  Завідувач кафедри міжнародних економічних відносин, регіональних студій та туризму в Університеті митної справи та фінансів. У 2011 році отримав вчене звання доцента кафедри міжнародної економіки. У 2013 році здобув ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини (тема дисертації “Інноваційна система ЄС: методологія та тенденції розвитку”). Брав участь у Міжнародній науково-практичній конференції Noosphere Scientific School.

 • Владислав Філімонов

  Магістр факультету суспільних наук і міжнародних відносин, кафедра філософії, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (напрям підготовки – 6.020301). Дослідник знакових конструкцій.

 • Лоран Жаффар

  Віце-президент з маркетингу та продажів Space Systems, Airbus Defence & Space. Магістр “стратегії національних ресурсів” (Національний університет оборони США, 2013 рік), магістр ділового адміністрування (Школа менеджменту, Реймс, Франція). Має ступінь бакалавра наук (з відзнакою) в області європейського бізнесу і технологій (Брайтонський університет, Великобританія, 2000 рік). Суддя Vernadsky Challenge 2019.

 • Арт Дула

  Голова та засновник приватної космічної компанії Excalibur Almaz. Доктор юридичних наук (цивільне право). Захистив дисертацію в 1975 році в Тулейнському університеті, Новий Орлеан, Луїзіана, США. Академік Міжнародної академії астронавтики, член Британського міжпланетного товариства, а також асоційований член Американського інституту аеронавтики та космонавтики. Юрист з питань космічного права. Суддя Vernadsky Challenge 2019.

Показати більше