Хто ми

Noosphere – це неприбуткова громадська організація, діяльність якої направлена на популяризацію STEM.

Мета

Побудувати екосистему, сприятливу для розвитку інженерних стартапів в Україні

Основні завдання діяльності:

  • Створити сприятливі умови для поширення знань серед молоді та розвитку наукових досліджень
  • Підвищити рівень обізнаності суспільства у сфері передових наукових досліджень, технологій та інновацій
  • Сприяти підвищенню престижу наукової праці, відтворенню інтелектуального потенціалу українського суспільства
  • Створити нові шляхи взаємодії суспільства та різних галузей науки
  • Створити нові шляхи взаємодії науки та бізнесу
Напрями діяльності

Напрями діяльності

  • Наукові заходи, конференції, семінари, воркшопи, конкурси, а також інші форми поширення знань та інформації.
  • Дослідницька діяльність у різних наукових сферах та впровадження її результатів.
  • Заходи з пошуку і відбору талановитої молоді, що працює у науковій сфері, з метою подальшої співпраці.
  • Встановлення відносин та співпраці з громадськими організаціями, що розділяють подібні цінності, в Україні та за кордоном.